Dark Light

A FilmesHáz Alapítványt a FilmJUS Egyesület hozta létre 2011. novemberében. Az Alapító Okirat itt olvasható.
A jogerős bejegyző végzést a Fővárosi Törvényszék 2012. február 7-én bocsájtotta ki, amelyben a FilmesHáz Alapítványt, 11.535 sorszám alatt nyilvántartásba vette és közhasznú szervezetté minősítette.

Az Alapítvány célkitűzése (idézetek az Alapító Okiratból):

Az Alapítvány közhasznú célja kulturális tevékenysége révén közreműködni a civil filmszakmai szervezetek tevékenységének támogatásában, civil filmes egyesületek közgyűlési, ill. egyéb rendezvényei helyszínének biztosításában, az audiovizuális művészeti tárgyú kiállítások rendezésében, lehetőséget teremteni rendezvények, tanácskozások, szakmai viták, bemutatók megrendezéséhez a filmszakma fejlesztése érdekében.

Az Alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bármely civil filmszakmai szervezet, továbbá magyar állampolgárságú, vagy határon túli, de magyar anyanyelvű filmszerző (filmíró, rendező, operatőr és egyéb filmszerző) és jogutódja részesülhet.